Konzultanti

Libor Kudláček

Libor Kudláček

Datum narození:                    18.7.1957 Pardubice

 

Vzdělání:

1976 - 1981                         Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

1983 - 1981                         doktorát tamtéž

 

Zaměstnání:

1982 - 1990                         Krajské urbanistické středisko Stavoprojektu v Hradci Králové; urbanista

1990 - 1992                         poslanec Federálního shromáždění ČSFR, člen rozpočtového a poté hospodářského výboru

1992 - 1996                         Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR, poradce ministra

1996 - 1998                         poslanec PsP ČR, člen ústavně právního výboru, člen stálé delegace u Evropské unie

1998 - 2017                         Euroffice Praha – Brusel a.s.

 

Jazyky:

anglicky, rusky